Monday, May 30, 2011

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา พี่นก ทศชภรณ์ สงวนรัตน์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่2

คนเก่งของเรา ได้รับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความเรื่องสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท และ เกียรติบัตร ผลงานที่พี่นกเขียนไว้ มีดังนี้คะ

;

No comments:

Post a Comment