Sunday, September 11, 2016

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑

เรื่องที่จะสอบ
หลักภาษา
๑. คำไทยทั้ง ๗ ชนิด
     -คำนาม
     -คำสรรพนาม
     -คำกริยา
     -คำวิเศษณ์
     -คำสันธาน
     -คำบุพบท
     -คำอุทาน 
๒. อักษรนำ และคำควบกล้ำ
๓. คำเป็น คำตาย
๔. คำมูล คำประสม
๕. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
๖. คำราชาศัพท์
๗. พยางค์ คำ และประโยค
ภาษาพาที
๑.จากผาแต้มสู่อียิปต์
๒.ควายข้าวและชาวนา
๓.อ่านป้ายได้สาระ
๔.กทลีตานี
๕.ละครย้อนคิด
๖.กลอนกานท์จากบ้านไทย

วรรณคดี
๑.ชมรมคนรักวรรณคดี
๒.นักสืบทองอิน
๓.การเดินทางของพลายน้อย
๔.อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีสอบเก็บคะแนนย่อย วันพุธที่ ๑๔ กันยายน

เรื่องที่จะสอบ
๑. อักษรนำ และคำควบกล้ำ
๒. คำเป็น และคำตาย
๓. คำมูล และคำประสม
๔. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ(คำไทยแท้,เขมร,จีน,บาลี-สันสกฤต,อังกฤษ)


Wednesday, August 31, 2016

ดูละครย้อนคิด


ตอบคำถามจากวีดิโอ เรื่องละครคุณธรรมตอน เดี๋ยวก่อน และหลงมายา


1. ละครคุณธรรมทั้งสองเรื่องให้ข้อคิดอะไรบ้าง ยกมาอย่างน้อย ๒ ข้อ ต่อเรื่อ

2 )ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่อง หลงมายา ในตอนท้ายของเรื่องนักเรียนจะทำอย่างไรลิงค์ วีดีโอมีดังนี้คะเรื่องที่1   เดี๋ยวก่อนเรื่องที่สอง. หลงมายา


Tuesday, August 30, 2016

งานคำภาษาต่างประเทศ

ผลงานนิทานที่ดี

ออกแบบปกสวยงามทั้งหน้าและหลัง มีการแนะนำตัวละครและมีรูปประกอบ นอกจากนี้ยังมีประวัติผู้แต่งไว้ด้านหลังของเล่ม 
มีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาในนิทาน เพิ่มความน่าสนใจทำให้น่าอ่าน


วาดรูปและถ่ายรูปมาเป็นภาพประกอบ รูปเล่มและเนื้อหาตกแต่งสวยงาม


เนื้อหามีความคิดสร้างสรรค์ดีมากค่ะ เล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ไม่ใช่คน(แมว) ทำให้เนื้อหาสนุกน่าสนใจ โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆ
Monday, August 29, 2016

นิทานทองอิน

เกร็ดความรู้น่าอ่าน ที่เกี่ยวข้องกับนิทานทองอิน

                 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์รหัสคดีชุด นิทานทองอิน เป็นเรื่องสั้นจำนวน 15 เรื่อง ลงพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร ทวีปัญญา ระหว่าง ..2447-2448  นิทานทองอินเป็นนิยายสืบสวน เรื่องแรกของพระองค์ หากยังเป็นรหัสคดีเรื่องแรกของไทยด้วย ในเวลา 16 ปีต่อมา พระองค์ทรงนำเรื่องสั้นจำนวน 11 เรื่องจากชุด นิทานทองอิน มาแก้ไขปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ประพฤติการณ์ของนายทองอิน รัตนะเนตร์
ลงพิมพ์ในนิตยสาร ดุสิตสมิต ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2464
                  แต่น่าแปลกใจว่า นับจากนั้นมา 80 กว่าปี ยังไม่มีการนำ ประพฤติการณ์ของนายทองอิน รัตนะเนตร์ มาตีพิมพ์รวมเล่มเผยแพร่เลย ทั้งที่ความจริงแล้ว นี่คือเรื่องสั้นชุดนักสืบทองอินฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ โดยผู้ที่ทำบรรณาธิการกิจคือล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เอง จึงย่อมรับประกัน ได้ว่าเป็นฉบับที่ทันสมัย และถูกต้องสมบูรณ์กว่าฉบับดั้งเดิมอย่างไม่ต้องสงสัย
                  มื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯทรงตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นบังคับใช้ในปี ..2456 พระองค์ทรงพระราชทานนามสกุลให้แก่ครอบครัวต่างๆทั้งหมด 6,432 นามสกุล ทว่า บุคคลสมมุติในนิยายที่ได้รับพระราชทานนามสกุลมีเพียงคนเดียวเท่านั้น นั่นคือ "นายทองอิน รัตนะเนตร์"