Saturday, March 4, 2017

แนวข้อสอบปลายภาค ๒/๒๕๕๙

แนวข้อสอบภาษาไทย ฉบับที่ ๑ หลักภาษา
หนังสือเรียนเเม่บทมาตรฐาน
-
เครื่องหมายวรรคตอน
-
คำย่อ อักษรย่อ
-
การโฆษณา
-
ประโยค (ความเดียว,รวม,ซ้อน)
-
การใช้ประโยคในการสื่อสาร
-
การเขียนรายงาน,การพูดรายงาน
-
สำนวน โวหาร
-
การเขียนเรียงความ
-
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร(วัจนภาษา อวัจนภาษา)
-
การพูดโน้มน้าวใจ
-
การโต้วาที
-
กลอนสุภาพ
-
การเขียนจดหมายส่วนตัว
-
การใช้พจนานุกรม
-
ภาษาถิ่น
-
การอ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิแผนที่
-
การกรอบแบบรายการ

แนวข้อสอบภาษาไทย ฉบับที่ ๒ วรรณคดีและการใช้ภาษา
หนังสือวรรณคดีลำนำ
-
รามเกียรติ์ ตอน ศึกสายเลือด
-
สมุดมิตรภาพ(บทร้อยกรองเป็นมนุษย์หรือเป็นคน,บทร้อยกรองผู้ชนะ)
หนังสือภาษาพาที
-
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
-
ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
-
สวยร้ายสายลับ
-
สี่ศิษย์พระดาบส
-
หนึ่งในประชาคม
(
หมายเหตุ ภาษาพาที ออกสอบถึงเรื่องหนึ่งในประชาคม บทที่เหลือไม่ออกสอบเพราะตรงกับเนื้อหาจากในหนังสือหลักภาษา เรื่อง การอ่านแผนผัง แผนภูมิ แผนที่ การกรอกแบบรายการ และคำราชาศัพท์ ซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้ว)


Tuesday, February 14, 2017

ตอบคำถามท้ายเรื่องการอ่าน

จากการอ่าน ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่ การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ให้นักเรียนทำกิจกรรมตามที่สั้งนี้ ส่งในกระดาษ A4

ข้อที่ 1.  นักเรียน จงเขียนแผนผังแสดงความคิดสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุของเรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่อง
ข้อที่ 2. จงตัวอย่างเรื่องหรือเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน มาอย่างน้อยคนละ1 เรื่อง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
Sunday, February 12, 2017

งานเขียนจดหมายส่วนตัว
กิจกรรมดีๆมี่ฝึกทั้งทักษะทางภาษา และทักษัทางสังคม การเอื้อเฝื่อเผื่อแผ่


Wednesday, February 8, 2017

การบ้านงานการอ่านสรุปความ

ตอบคำถามท้ายข่าว จากที่นักเรียนได้ศึกษาในห้องเรียน ทำลงสมุดแบบฝึกหัด

1.นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้
2.นักเรียนเห็นด้วยกับความเช่ือเรื่องปอบ หรือไม่เพราะอย่างไร
3. นักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาของเรื่องเด็กที่ถูกทอดทิ้งนี้อย่างไรให้รายละเอียดด้วย
4.นักเรียนคิดว่ามีใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือเป็นสาเหตุในเรื่องนี้บ้าง


Tuesday, February 7, 2017

จดหมายชายแดน

จดหมายถึงชายแดน
นักเรียนที่ยังไม่ได้ที่อยู่ของทหาร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเลือกได้ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ (เลขที่ 1  เริ่มจากที่อยู่หมายเลข 1 และไล่เรื่อยมาจนที่เลขที่ 14 ให้วนจนครบตามเลขที่ประจำตัวห้อง)


สถานที่ส่ง
1. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
2. ค่าย สิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
3. ค่าย อิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94170
4. ฐานปฏิบัติการ ตชด. ธรณิศ ศรีสุข ต.เขื่อนบางลาง อ. บันนังสตา จ.ยะลา 95130
5. ฐานปฏิบัติการ ตชด. บ้านสายสุราษฎร์ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
6. ฐานปฏิบัติการ ตชด. 444 ต.โต๊ะตีเต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
7. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 21 ที่ว่าการ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
8. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 22 วัดควนนอก อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี 94190
9. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 23 วัดหลักเมือง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
10. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 24 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างไห้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
11. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 25 สำนักงานสงฆ์ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
12. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 26 วัดโชติรส อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
13. กรมทหารพราน ที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

14. กองร้อยทหารสารวัตร จังหวัดทหารบกปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

Sunday, January 29, 2017

งานเขียนโวหารจากเพลง

นักเรียน ห้อง6/4 6/5 ที่เรียนเรื่องโวหารไปแล้วให้ทำงานและการบ้านส่งด้วยคะทบทวนงานมีดังนี้

      1 สั่งไว้เมื่อวันที่ 17 มกราคม ให้ตอบคำถามท้ายเรื่องกิจกรรมการวิเคราะห์เพลง ไว้อาลัยให้ลมโดยตอบคำถาม 3  ข้อ ทำลงในสมุด

       2. กิจกรรมวิเคราะห์โวหารจากเพลง (ให้นักเรียนหาเอง )อาจคัดมาจากหลายๆเพลงได้ดูตามกิจกรรมที่ให้ชมในห้อง ทำได้ตามนั้น ทำในกระดาษ a4 ส่งภายในวันศุกร์นี้ 3กพ60

หมายเหตุ  การตอบคำถามทุกคำถามต้องยกตัวอย่าง ยกเนื้อเพลงท่อนนั้นประกอบ ไม่ตอบแบบลอยๆ โดยไม่ได้อ้างอิง หรือยกตัวอย่างประกอบและควรทวนคำถามด้วย เวลาตอบ


       3. กิจกรรมการเขียนจดหมาย ( ห้อง6/4 สอนแล้ว ) ห้องอื่นจะตามมาคะจะให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงทหารหาญ ในชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้กิจกรรมจะให้ทำในห้อง และชิ้นงานคือจดหมาย และสิ่งของที่จะบริจาค เพื่อนำส่งให้ทหารที่ชายแดนWednesday, January 18, 2017

การบ้านการวิเคราะห์โวหารในเพลง

การบ้านการวิเคราะห์โวหารในเพลง

ให้นักเรียนฟังเพลง "ไว้อาลัยให้ลม" แล้วหาโวหารในเพลง โดยให้ทำเป็นการบ้านใส่ในสมุด
แบบฝึกหัด และส่งในวันศุกร์


เนื้อเพลง: ไว้อาลัยสายลม
ศิลปิน: แคท รัตกาล อาร์สยาม
อัลบั้ม: ก้อนหินสิ้นใจ

เหมือนเคยอยู่ตรงนี้ เหมือนเคยมีวันนั้น
วันที่จูงมือกัน ด้วยความเข้าใจ
แล้วแค่ เพียงไม่นาน
มันก็ลบเลือนหาย ดังไม่เคยพบเจอ

เหลือเพียงแค่คนเหงา และเงาแห่งความหลัง
กอดคำรัก ที่เคยได้ฟังจากเธอ
เหมือนทุก สิ่งสวยงาม
เป็นเพียงความพร่ำเพ้อ เธอนั้นไร้ตัวตน

น้ำตาที่รินไหลมา จากแววตาทุกข์ทน
บอกให้รู้ ว่าคนหนึ่งคนช้ำใจ

เจ็บปวดนัก ความรักเธอเป็นดั่งลม
ผ่านมาพอ ให้ชมแล้วพัดผ่านไป
ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้
ทำได้เพียงแค่นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม

วูบเดียวให้เย็นผิว พริบตากลับปลิวหาย
ฝากร่องรอย ในใจแค่ความขื่นขม
ว่าครั้งหนึ่งร่างกาย เคยได้สัมผัสลม ลมที่ไร้ตัวตน

น้ำตาที่รินไหลมา จากแววตาทุกข์ทน
บอกให้รู้ ว่าคนหนึ่งคนช้ำใจ

เจ็บปวดนัก ความรักเธอเป็นดั่งลม
ผ่านมาพอ ให้ชมแล้วพัดผ่านไป
ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้
ทำได้เพียงแค่นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม

น้ำตาที่รินไหลมา จากแววตาทุกข์ทน
บอกให้รู้ ว่าคนหนึ่งคนช้ำใจ

เจ็บปวดนัก ความรักเธอเป็นดั่งลม
ผ่านมาพอ ให้ชมแล้วพัดผ่านไป
ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้
ทำได้เพียงแค่นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม


กิจกรรมที่ 3 ศึกษา และ ตรวจสอบคำตอบจาก ppt ที่ครูให้นักเรียนศึกษา


ตอบคำถามท้ายเรื่อง
คำถามสำหรับนักเรียน

1   1.หลังจากนักเรียน นักเรียนได้ฟังเพลง แล้วพบโวหาร และโวหารภาพพจน์อะไรบ้างในเพลง (เขียน บอกรายละเอียด เขียนเนื้อเพลงท่อนนั้นมาประกอบด้วย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……
2. นักเรียนคิดว่า ผู้ร้องมีความรู้สึกเช่นไร ต่อการทิ้งไปของคนรัก  และอะไรน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญตามความคิดเห็นของนักเรียน. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

        3. เพลงนี้จบลงด้วยความสุขหรือไม่ และสังเกต ได้จากเนื้อเพลง ตรงท่อนใด…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………