Tuesday, June 28, 2016

งานการบ้าน คำกริยา

จากกิจกรรมในห้อง อาจมีนักเรียนบางคนทำไม่ทัน ดังนั้นครูขอลงคำสั่งงานที่ทำไว้ให้นักเรียนทำ

         นักเรียน สามารถเข้าไปใน เว็บของอาจารย์ ทีมีชื่อ   bit.ly/rapinchuchuen  หรือพิมพ์ชื่ออาจารย์  ระพิน ชูชื่น search ใน google  ก้จะหาได้เช่นกันคะ   และสะดวกในการนำ file มาทำได้เลยคะ
Thursday, June 23, 2016

ประกาศชมรมกิจกรรมชมรม 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการเขียนประกาศ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีในบทเรียน ชมรมรักวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนในเข้าใจถึงหลักการเขียนประกาศที่ได้เรียนไปในห้องเรียนมาสู่การนำไปใช้จริง และได้รับประโยชน์จากการเรียน จึงได้จัดทำกิจกรรมประกาศชมรมขึ้น

ขั้นตอนกิจกรรม 

1. เรื่มจากการให้ความรู้เรื่องประกาศ
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน ในการจัดทำประกาศชมรม ที่ตนเองสนใจ และมีความถนัด
ที่จะนำไปแบ่งปัน หรือเผยแพร่ให้น้องๆ ป1-5 
3. นักเรียนเริ่มทำกำหนดการ และกิจกรรมจริง โดยให้ทำเป็นฉบับร่างให้อาจารย์ดู และจากนั้นนำไปปรับแก้ เพื่อนำไปติดประชาสัมพันธ์ในที่ต่างๆ
4. ดำเนินการรับสมัครจริง ตามประกาศ(ให้กำหนดระยะเวลาสมัคร ไม่เกิน1 สัปดาห์)
5. ดำเนินกิจกรรมตามประกาศ (ในที่นี้กำหนดให้ทำในตอนพักกลางวัน และทำชมรมละ 1 วัน หรือ1 ครั้งเท่านั้น)
Sunday, June 19, 2016

ตัวอย่างงานคำนาม
นักเรัยนบางคน อาจจะยังไม่เข้าใจ
งานที่ให้ทำเรื่องคำนาม ครูขอเสนอตัวอย่างงานที่ดีของเพื่อนๆดังนี้คะ


ชมรมรักวรรณคดี -บทเห่ชมปลา

บทเห่ชมปลา

บทเห่ชมปลา ประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพ  บทและกาพย์ยานี ๑๔ บท กล่าวถึงปลา ๑๕ ชนิดเป็นสื่อความรำรึกคิดถึงนาง ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียน ปลาหางไก่ ปลาแมลงภู่ ปลาคาง    เบือน ปลากระแห ปลาน้ำเงิน ปลาสร้อย ปลาหวีเกศ  ปลาเนื้ออ่อน ปลาแก้มช้ำ ปลากราย  ปลาเสือ ปลาชะแวง ปลาชะวาด 

คุณค่าของกาพย์เห่ชมปลา จะเห็นได้ว่า ในยุคสมัยนั้น ผู้หญิงที่งามต้องมีลักษณะอย่างไร เช่น
สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยม  และความเชื่อของคนไทย เช่น ค่านิยมเกี่ยว กับความงามของสตรีว่าจะต้องงามพร้อมทั้งรูปทรง  มารยาท  ยิ้มแย้มแจ่มใส  และพูดจาไพเราะ ความเชื่อเรื่องเวรกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

ให้นักเรียนชมวีดีโอ บทเห่ชมปลา แล้วตอบคำถามท้ายเรื่อง
ดังนี้
คำถามท้ายเรื่อง
1. ในบทเห่ชมปลานี้มีปลาทั้งหมดกี่ชนิด และมีชื่ออะไรบ้าง
2. นักเรียนชอบปลาชนิดใดมากที่สุด บอกเหตุผลตามบทร้องหรือเน้ือเรื่อง


Wednesday, June 15, 2016

การบ้าน-ตำนานวันสงกรานต์


สามารถเข้าไปดูวีดิโอได้ตามลิ้งนี้นะคะ


นักเรียนสามารถเข้าไปโหลดแบบฝึกหัดบทนี้ได้ที่เว็บของอาจารย  ดังนี้คะ (งานแบบฝึกหัด ตำนานวันสงกรานต์)

https://sites.google.com/a/go.buu.ac.th/thai-6/   หรือจะพิมพ์คำว่า  www.bit.ly/rapinchuchuen

หรือเข้ามากดที่ลิงก์ก็ได้ะฃคะ

https://sites.google.com/a/go.buu.ac.th/thai-6/

Monday, June 13, 2016

ติดตามงานนักเรียน

ถึง นักเรียน
       จากที่ครูได้ท้วงงานนักเรียนในห้องเรียน   ซึ่งเรียนมาเป็นเวลาเกือบ 3 อาทิตย์แล้ว
เริ่มมีจำนวนมากขึ้น ในหลายวิชารวมกัน และภาษาไทยเป็นวิชาที่มีงานและการบ้านมากเนื่อง
ด้วยเป็นวิชาทักษะ(เน้นการปฏิบัติ จนเกิดความชำนาญ) ด้วยเป็นวิชาที่มี   4 หน่วยกิต
ที่ทำให้นักเรียนได้เรียนกับครู อาทิตย์ ละ 4 วัน งานอาจจะมาหน่อย เพื่อให้ง่ายแก้การทำงานและสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อีกทางจึงได้โพสงาน งานและการบ้านที่ได้เรียนในชั้นเรียนขึ้นเพื่อช่วย
นักเรียนอีกทาง
                                                                      ระพิน
                                                                  13 มิย.59