Monday, March 9, 2015

การเขียนบทความ

ตัวอย่างงานเขียน บทความ ของนักเรียนSaturday, March 7, 2015

ชิ้นงานภาษาถิ่น
งานภาษาถื่น

อย่าลืมส่งงานคะ
ยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่ไม่ส่งงาน  ขั้นตอนง่ายๆ 
1.  คือการหาเพลงที่มีเน้ือเพลง เป็นภาษาถื่น หรือมีคำภาษาถิ่นอยู่ด้วย
2.  จากนั้นให้ขีด หรือคัดคำที่เป็นภาษาถิ่นมา ไม่น้อยกว่า 5 คำ
3.  พร้อมทั้งหาความหมายของคำเหล่านั้นด้วยคะ
การเขียนจดหมายลากิจ
การเขียนจดหมาย

จดหมายส่วนตัว 
จากเว็บไซด์ของhttp://www.tipsza.com/จดหมายลากิจ/
ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของงานเขียน และอยากให้นักเรียนได้ตัวอย่างงานเขียนที่ดีตัวอย่างการเขียนจดหมาย ที่มีเนื้อความเป็นลักษณะของจดหมายส่วนตัว
ที่มองได้จากภาษาและใจความของจดหมาย

หลักของการเขียนจดหมายลากิจนั้นมีดังนี้

1. ด้านบนขวาต้องระบุที่อยู่ที่อยู่ บ้านเลขที่ของเราให้ชัดเจน
2. ถัดลงมาให้เขียนวัน เดือน ปี ไว้ที่กึ่งกลาง  ให้เขียนเต็มๆ เลย ไม่ควรใช้ตัวย่อ
จดหมายลากิจ,ตัวอย่างจดหมายลากิจ
3. บรรทัดต่อมาเรียนเขียนเกริ่นนำ ว่า “เรียนผู้จัดการ , เรียนหัวหน้า , เรียนท่านอาจารย์ ” หรือใครก็ตามที่เราจะลางานกับเค้านั่นแหล่ะคะ
4. ก่อนอื่นถ้าเราพิมพ์ใน Microsoft Word ให้เคาะแป้นพิมพ์ปุ่ม Tab 1 ครั้งนะคะ  เพื่อที่จะเป็นการย่อหน้าจดหมายนั่นเอง  แล้วเริ่มด้วยบรรทัดนี้ให้เขียนรายละเอียดไปเลย  ว่าเรา (นาย , นางสาว) ต้องการลาเนื่องจากสาเหตุใด  วันที่เท่าไหร่ ถึง วันที่เท่าไหร่ รวมเป็นเวลากี่วัน และหลังจากเสร็จธุระแล้ว จะกลับมาเรียน หรือทำงานตามปกติ
5. การปิดท้ายข้อความในจดหมายลากิจ  ให้มาเริ่มบรรทัดใหม่  และเขียนตรงกลางหน้ากนะดาษเลย  ว่า ” จึงเรียนมาเพื่อทราบ “
6. บรรทัดต่อมาให้เขียนชิดขวา  ด้วยคำว่า ” ด้วยความเคารพอย่างสูง ” และด้านล่างของบรรทัดนี้  ให้ใส่ชื่อของเราด้วย (อย่าลืมใส่คำนำหน้าชื่อ นาย , นาง , นางสาว หล่ะ)

เรามาดูตัวอย่างจดหมายลากิจ

ตัวอย่างจดหมายลากิจ,ตัวอย่างการเขียนจดหมายลากิจSunday, February 15, 2015

งานสมุดมิตรภาพ friendship


การตกแต่งหน้าปกสมุด ทำได้ดีและน่าสนใจ สร้างเอกลักษณ์ได้อย่างดีคะ
สมุดที่ทำขึ้นเอง น่าดูและมีคุณค่าแก่การจดจำ

การละเล่นของไทย

นักเรียนทำได้ดี 
ทั้งตัวรายงาน และการสาธิตให้เพื่อนๆเล่น
การเล่นกระโดดกบ
ระหว่างแนะนำการเล่นเดินกะลา

แนะนำการเล่นลูกหิน 


Tuesday, February 3, 2015

งานนักเรียน
รายละเอียด ของงานมีดังนี้
1 สมาชิกทุกคนต้องเตรียมนำเสนอการละเล่นให้เพื่อนชม และนำเพื่อนเล่น
2 สมาชิกในกลุ่มต้องเตรียมรายงานหน้าห้อง (ทำpower point) ด้วยทุกกลุ่ม3. ทำสรุปความรู้ที่พูดลงในกระดาษ A 4 แผ่นเดียว


 หมายเหตุ   งานที่ทำต้องกระจายงาน และให้ทุกคนมีส่วนรวม
และให้มีการประชุม วางแผนการทำงานก่อนรายงาน  ใช้วิธีรายงานได้หลายแบบ
เช่นมี ppt มีyoutube  ,projector .