Tuesday, January 6, 2015

Monday, January 5, 2015

ชิ้นงานที่ทำ

             งานเรื่องการถอดคำประพันธ์ (ทำในห้องเรียนเป็นกลุ่ม )

บทร้อยกรองของแต่ละกลุ่ม
ลุ่มที่ ๑ เรื่องโคลงศรีปราชญ์
ธรณีนี่นี้
เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์
หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร
เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมล้าง
ดาบนี้คืนสนอง
                           (ศรีปราชญ์)
             
กลุ่มที่ ๒ เรื่องนิราศภูเขาทอง
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์             มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร       จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
                                                               (สุนทรภู่)
กลุ่มที่ ๓ เรื่องโคลงโลกนิติ
ปลาร้าพันห่อด้วย                      ใบคา
ใบก็เหม็นคาวปลา                                  คละคลุ้ง
คือคนหมู่ไปหา                                       คบเพื่อน พาลนา
ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง                                    เฟื่องให้เสียพงศ์
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
กลุ่มที่ ๔ บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง


คิดขึ้นมาน่าหัวเราะ
เอารูปเงาะสวมใส่ทำใบ้บ้า
อัปยศอดอายขายหน้าตา
เจ้าแกล้งแปลงมาแม่ไม่รู้
รจนายาจิตเจ้าคิดถูก
หมายมั่นพันผูกก็ควรอยู่
ทีนี้แหละลอยแก้วแล้วลูกกู
โฉมตรูแย้มยิ้มกระหยิ่มใจ
 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Friday, December 19, 2014

คะแนนสอบ ที่เป็นคะแนน 20

คะแนนเต็ม 20  มีคะแนนแบ่งเป็นสองส่วน
ส่วนแรกจากแบบฝึกหัดที่ทำในcheet และ    ข้อสอบย่อย  
อีกส่วนที่ทำในสมุดและที่สั่งให้ทำในเอ4


ครูได้ลงคะแนนไว้แล้ว นักเรียนที่ขาดส่งงานนำงานมาส่งในวันที่เปิดเรียนได้คะ ครุจะปรับคะแนนให้   หมายเหตุ คะแนนหลายคน แจ้งว่าจะมาส่งตอนเปิดเทอม ขอให้นำมาด้วยคะนักเรียน โปรดตรวสอบ และคนที่ขาดงานที่สั่งไว้ให้ตามส่งด้วยคะ อย่าหยุดเพลินคะ