Thursday, July 2, 2015

การบ้านการเรียนรู้ที่ดี ไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียว ต้องทำหลายอย่าง ดังนั้น

นักเรียนต้องรู้จักที่จะเรียน จึงจะประสบความสำเร็จ


Thursday, June 25, 2015

ประเมินงานนักเรียน "งาน ประกาศ"

สรุปงานนักเรียน 

จากการทำงานของนักเรียน ครูได้ตรวจให้แล้ว และได้ร่วมกันปรับปรุงงานเรื่องการเขียน
สรุปงานที่ทำออกมาได้ดังนี้

1 นักเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจเรื่องการให้รายละเอียด ทีสำคัญ และจำเป็นในการประกาศ
2 การให้ข้อมูลติดต่อ หรือยย้อนกลับ ไม่ชัดเจน
3 นักเรียนยังขาดเรื่องของการออกแบบ เช่นการให้สี การใช้ตัวอักษร และการใช้ภาษายังไม่กะทัดรัด
คำบางคำ ยังเป็นภาษาพูด หรือเป็นภาษาที่ไม่สละสลวย

จากการปรับปรุงงานจำนวน 2  ครั้ง ทำให้งานนักเรียนตอนนี้ดีขึ้นมาก และครูได้นำไปติดประกาศแล้ว เพื่อให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมตามประกาศ จากนั่นเราจะทำงานในขั้นที่สองกันต่อไป
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ 


Thursday, June 18, 2015

การบ้านชมรมรักวรรณคดี

นักเรียน ทำงานลงในสมุด และส่งในห้องเรียนวันจันทร์ คะ


Monday, March 9, 2015

การเขียนบทความ

ตัวอย่างงานเขียน บทความ ของนักเรียนSaturday, March 7, 2015

ชิ้นงานภาษาถิ่น
งานภาษาถื่น

อย่าลืมส่งงานคะ
ยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่ไม่ส่งงาน  ขั้นตอนง่ายๆ 
1.  คือการหาเพลงที่มีเน้ือเพลง เป็นภาษาถื่น หรือมีคำภาษาถิ่นอยู่ด้วย
2.  จากนั้นให้ขีด หรือคัดคำที่เป็นภาษาถิ่นมา ไม่น้อยกว่า 5 คำ
3.  พร้อมทั้งหาความหมายของคำเหล่านั้นด้วยคะ
การเขียนจดหมายลากิจ
การเขียนจดหมาย

จดหมายส่วนตัว 
จากเว็บไซด์ของhttp://www.tipsza.com/จดหมายลากิจ/
ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของงานเขียน และอยากให้นักเรียนได้ตัวอย่างงานเขียนที่ดีตัวอย่างการเขียนจดหมาย ที่มีเนื้อความเป็นลักษณะของจดหมายส่วนตัว
ที่มองได้จากภาษาและใจความของจดหมาย

หลักของการเขียนจดหมายลากิจนั้นมีดังนี้

1. ด้านบนขวาต้องระบุที่อยู่ที่อยู่ บ้านเลขที่ของเราให้ชัดเจน
2. ถัดลงมาให้เขียนวัน เดือน ปี ไว้ที่กึ่งกลาง  ให้เขียนเต็มๆ เลย ไม่ควรใช้ตัวย่อ
จดหมายลากิจ,ตัวอย่างจดหมายลากิจ
3. บรรทัดต่อมาเรียนเขียนเกริ่นนำ ว่า “เรียนผู้จัดการ , เรียนหัวหน้า , เรียนท่านอาจารย์ ” หรือใครก็ตามที่เราจะลางานกับเค้านั่นแหล่ะคะ
4. ก่อนอื่นถ้าเราพิมพ์ใน Microsoft Word ให้เคาะแป้นพิมพ์ปุ่ม Tab 1 ครั้งนะคะ  เพื่อที่จะเป็นการย่อหน้าจดหมายนั่นเอง  แล้วเริ่มด้วยบรรทัดนี้ให้เขียนรายละเอียดไปเลย  ว่าเรา (นาย , นางสาว) ต้องการลาเนื่องจากสาเหตุใด  วันที่เท่าไหร่ ถึง วันที่เท่าไหร่ รวมเป็นเวลากี่วัน และหลังจากเสร็จธุระแล้ว จะกลับมาเรียน หรือทำงานตามปกติ
5. การปิดท้ายข้อความในจดหมายลากิจ  ให้มาเริ่มบรรทัดใหม่  และเขียนตรงกลางหน้ากนะดาษเลย  ว่า ” จึงเรียนมาเพื่อทราบ “
6. บรรทัดต่อมาให้เขียนชิดขวา  ด้วยคำว่า ” ด้วยความเคารพอย่างสูง ” และด้านล่างของบรรทัดนี้  ให้ใส่ชื่อของเราด้วย (อย่าลืมใส่คำนำหน้าชื่อ นาย , นาง , นางสาว หล่ะ)

เรามาดูตัวอย่างจดหมายลากิจ

ตัวอย่างจดหมายลากิจ,ตัวอย่างการเขียนจดหมายลากิจ