Wednesday, June 21, 2017
การบ้านประโยคความรวม


จงแยกประโยคความเดียวจากประโยคความรวมที่กำหนด พร้อมหาคำสันธาน และบอกลักษณะประโยคความรวม
๑.      พี่และแม่ไปเที่ยวลำปาง

๒.    เธอแต่งตัวแล้วจึงไปทำงาน

๓.     น้อยจะให้พ่อมาส่งหรือให้แม่มาส่ง

๔.     แมวชอบกินปลาแต่สุนัขชอบกินกระดูก

๕.     เธอไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบตก

๖.      แม่หรือว่าพ่อที่อยู่บ้าน

๗.     ถึงเธอจะไม่สวยแต่เป็นคนดี

๘.     เพราะเขาตากฝนจึงไม่สบาย

๙.      แม้เขาจะไม่มีพ่อแม่แต่ทว่าเขาก็ดูแลตัวเองได้

๑๐.  ไม่พ่อก็แม่ต้องไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียน
ตัวอย่างวิธีการทำ

คำถาม :พ่อและแม่รักลูก
ประโยคที่ ๑ พ่อรักลูก
ประโยคที่ ๒ แม่รักลูก
คำสันธาน และ
เป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน

Monday, June 19, 2017

การบ้านประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560


แบบฝึกหัดคำควบกล้ำและอักษรนำ
ตอนที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนระบุว่าข้อใดเป็น “คำควบกล้ำ” หรือ “อักษรนำ” พร้อมเขียนคำอ่านให้ถูกต้อง

๑. ขวักไขว่                                                                        
๒. ทรัพย์                                                                            
๓. สลาก                                                                             
๔. ทรวดทรง                                                                   
๕.พิสมัย                                                                             
๖. ขมุกขมัว                                                                       
๗. ตรุษจีน          
๘.   ดิลก               
๙.   แม่สรวย                                            
๑๐. สมุทัย
๑๑. ภัทรา
๑๒. ตนุ
๑๓. ถวิล
๑๔. โทมนัส
ตัวอย่างการทำ
สมัย
สมัย = อักษรนำ
อ่านว่า สะ-ไหม

ตอนที่ 2

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้
๑.      จงบอกชื่อผลไม้ที่มีคำควบกล้ำ จำนวน ๕ คำ
๒.     จงบอกชื่อตัวละครในวรรณคดีที่มีอักษรนำ จำนวน ๓ คำ
๓.     จงบอกชื่ออาหารที่มีคำควบกล้ำ จำนวน ๕ คำ
๔.     ลุงใหญ่ชวนหลานหญิงไปวิ่งที่สนามหลวง มีอักษรนำกี่คำ อะไรบ้าง
๕.     กลางไพรไก่ขานขัน ปลุกให้ฟื้นตื่นนิทรา มีคำควบกล้ำกี่คำ อะไรบ้าง
๖.      จงบอกคำที่มีคำควบกล้ำไม่แท้ ๑๐ คำ
๗.     จงเขียนคำควบกล้ำที่มีพยัญชนะเหมือนคำว่า “ครบ” ๕ คำ
๘.     “สมัครสมานสามัคคี” คำใดไม่ใช่อักษรนำ

**ทำลงใส่สมุดแบบฝึกหัดหลักภาษา สามารถส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2560Sunday, June 18, 2017

การบ้านชมวีดีโอ สืบสวนสอบสวน

ให้นักเรียน ชมวีดีโอ เรื่องโคนั้นแล้วตอบคำถาม
  จากเรื่องที่ชม ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้คะ
ตอบคำถาม
1.จงบอกถึงเรื่องสืบสวนสอบสวนที่นักเรียนรู้จักมา 1 เรื่อง
2.บอกตัวละครสำคัญว่าใคร
3. เล่าเนื้อเรื่องมาโดยสรุป บอกผลของการสืบสวน
4. จากวีดีโอเรื่องโคนันที่ชม นักเรียนคิดว่าใครเป็นฆาตกร. เพราะอะไร


Tuesday, June 13, 2017

การบ้านวรรณคดี

ส่งภายในคาบเรียนต่อไป