Wednesday, June 8, 2011

งานพิเศษ ...ละครวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕...

ละครวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕

ชื่อการแสดง “วิพิธทัศนา...จากสุภาษิตคำสอนสู่บทละครแบบเรียน...”

ตอน “สวัสดิรักษาและกาพย์พระไชยสุริยา”อำนวยการแสดงโดย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพิน ชูชื่น


๒. อาจารย์สุกานดา คงสมรส

ผู้ฝึกซ้อม


๑. อาจารย์ประจักษ์ น้อยเหนื่อย


๒. อาจารย์จรสพร ปัสสาคำ


รูปแบบการแสดง


ตอนที่ ๑


เปิดเรื่องด้วยสุภาษิตสวัสดิรักษา : ระบำสวัสดิรักษานักรบ


ตอนที่ ๒
แสดงละครเรื่องพระไชยสุริยา
 เนื้อเรื่องย่อ...        พระไชยสุริยาเป็นเรื่องราวของพระไชยสุริยากษัตริย์ครองเมืองด้วยความสงบเรียบร้อยมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งมีน้ำท่วมจนบ้านเมืองล่มสลายไป พระไชยสุริยาพร้อมกับนางสุมาลีพระมเหสีและนางกำนัลหนีลงเรือ แต่ก็ถูกพายุพัดจนเรือแตก คลื่นซัดพระไชยสุริยากับพระนางสุมาลีเข้าฝั่ง ทั้งสองต้องเดินทางอยู่กลางป่าจนพบกับฤาษีตนหนึ่ง ฤาษีได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองพังพินาศว่า ด้วยข้าราชสำนักทั้งหลายประพฤติชั่ว รับสินบนไม่รักษาความยุติธรรม ฟ้าดินจึงลงโทษให้ได้รับความเดือดร้อน ฤาษีได้แนะนำให้พระไชยสุริยา และพระนางสุมาลีรักษาศีลปฏิบัติธรรม ต่อมาทั้งสองพระองค์ได้ออกบวชและบำเพ็ญธรรมจนสิ้นพระชนม์ชีพ
No comments:

Post a Comment